اخبار
کشف منطقه ای خالی از ستاره در کهکشان راه شیری

کشف منطقه ای خالی از ستاره در کهکشان راه شیری

به نقل از پایگاه اینترنتی ساینس دیلی، این محققان که شامل ستاره شناسانی ژاپنی، آفریقای جنوبی و ایتالیایی بودند مقاله ای در رابطه با کشف خود در ماهنامه Notices of the Royal Astronomical Society منتشر کردند.کهکشان راه شیری یک کهکشان مارپیچ متشکل از میلیاردها ستاره است که خورشید ما در فاصله حدود 26 هزار سال نوری از مرکز این کهکشان واقع شده است.اندازه گیری توزیع این ستاره ها برای درک چگونگی تشکیل و تحول کهکشان ما حیاتی است.ستاره های پالسار که ستاره های 'قیفاووسی' خوانده می شوند برای این منظور ایده آل هستند. این ستاره ها ( که بین 10 تا 300 میلیون سال سن دارند) بسیار جوانتر از خورشید ما (که 4.6 میلیون سال سن دارد) هستند و روشنایی آنها در یک چرخه منظم تغییر می کند.طول این چرخه به درخشندگی قیفاووسی بستگی دارد بنابراین اگر ستاره شناسان آنها را رصد کنند می توانند میزان درخشنگی واقعی این ستاره را تعیین و آن را با آنچه که از زمین مشاهده می شود مقایسه کنند و به این صورت فاصله ستاره را مشخص کنند.با این وجود، کشف ستاره های قیفاووسی در داخل کهکشان راه شیری دشوار است، زیرا این کهکشان پر از گرد و غبار بین ستاره ای است که نور را مسدود کرده و بسیاری از ستارگان را از دید پنهان می کند.اما محققان با تجزیه و تحلیل رصد های نزدیک مادون قرمز یک تلسکوپ ژاپنی- آفریقای جنوبی که در ساترلند در آفریقای جنوبی واقع شده است، براین مشکل فائق آمدند.این محققان در کمال تعجب مشاهده کردند که در منطقه بزرگی که هزاران سال نوری از مرکز کهکشان راه شیری امتداد داشت، تقریبا هیچ ستاره قیفاووسی وجود نداشت.این ستاره شناسان با یادآوری اینکه، مدتی پیش متوجه شدند که تعدادی ستاره قیفاووسی در مرکز کهکشان راه شیری ( منطقه ای که شعاع آن حدود 150 سال نوری است) وجود دارد، افزودند: اکنون متوجه شدیم که در خارج این منطقه، یک منطقه بزرگ خالی از این ستاره ها وجود دارد که 800 سال نوری از مرکز این کهکشان گسترده شده است.ستاره شناسان خاطر نشان کردند: این موضوع نشان می دهد که در بخش بزرگی از کهکشان ما که 'Extreme Inner Disk' نامیده می شود هیچ ستاره جوانی وجود ندارد.آنها ادامه دادند: نتیجه گیری ما در راستای فعالیت ستاره شناسان رادیویی است که تولد هیچ ستاره ای را در این منطقه مشاهده نمی کنند.نتایج این مطالعه جدید نشان می دهد که در طول صدها میلیون سال هیچ ستاره ای در این منطقه بزرگ تشکیل نشده است.به گفته ستاره شناسان، حرکت و ترکیب شیمیایی ستاره های جدید قیفاووسی به آنها در درک بهتر تشکیل و تحول کهکشان راه شیری کمک می کند.

 

منبع: ایرنا