اخبار
موفقیت محققان ایرانی در تولید حسگرگازی نانویی

موفقیت محققان ایرانی در تولید حسگرگازی نانویی

به نقل از ستاد ویژه توسعه فناوری نانو ریاست جمهوری،سولفید هیدروژن گازی است بی رنگ، سمی و آتش گیر که بوی آن شبیه به بوی تخم مرغ فاسد است. این گاز به عنوان گاز فاضلاب و متعفن همراه با ایجاد خفقان شناخته می شود. چاه های نفت و مخازن گاز یکی از منابع اصلی این گاز خطرناک به شمار می رود.وجود مقادیر گاز سولفید هیدروژن بیش از یک مقدار مجاز می تواند موجب مرگ افراد حاضر در محل شود. ازاین رو ابداع و استفاده از روشی که مقادیر اندک این گاز را تشخیص دهد، جهت حفظ سلامتی مهندسان شاغل در صنایع نفت و گاز، ضروری به نظر می رسد. دکتر محسن اسد محقق دانشگاه شیراز با تأکید بر خطرات حضور گاز سولفید هیدروژن گفت:در این پژوهش یک حسگر بی سیم نانوساختار جهت تشخیص مقادیر بسیار اندک گاز سولفید هیدروژن معرفی و ساخته شده است.نانوحسگر ساخته شده آستانه تشخیص بسیار پایینی دارد. همچنین این نانوحسگر نیازی به منبع تغذیه ندارد و می توان آن را بر روی پوست بدن مهندسان نصب کرد.اسد افزود:در ساختار این حسگرها به صورت همزمان از نانوذرات اکسید مس و نانولوله های کربنی استفاده شده است. نانوذرات اکسید مس موجب کاهش حد تشخیص حسگر شده و حضور نانولوله های کربنی سرعت تشخیص این نانوحسگر را افزایش می دهد. به گفته وی، در این پژوهش ابتدا نانوذرات اکسید مس و نانولوله های کربنی سنتز، بهینه سازی و مشخصه یابی شده اند. در مرحله بعد حسگر بی سیم ساخته و سیستم قرائت حسگرها راه اندازی شده است. در نهایت نیز حسگر ساخته شده بهینه سازی شده است.این تحقیقات حاصل تلاش های دکتر محسن اسد - دانش آموخته مقطع دکترای دانشگاه شیراز- و دکتر محمدحسین شیخی- عضو هیأت علمی این دانشگاه- است. نتایج این کار در مجله Sensors and Actuators B: Chemical (جلد 231، سال 2016، صفحات 474 تا 483) به چاپ رسیده است.

 

منبع:ایرنا