اخبار
شناسایی و ثبت 4 گونه پرنده در تالاب گندمان

شناسایی و ثبت 4 گونه پرنده در تالاب گندمان

به نقل از واحد علوم و تحقیقات، 'امیر فرح نسب' در این تحقیقات میدانی موفق به شناسایی سلیم طلایی، آبچلیک خالدار پاسبز، سسک ابرو سفید و آبچلیک شکیل در تالاب گندمان شده است.وی درباره ویژگی های این پرنده ها توضیح داد: آبچلیک دودی یا آبچلیک خالدار پا سبز پرنده ای است که در مناطق باتلاقی آب شیرین، حاشیه های گلی و گاهی نیز در باتلاق های شور به سر می برد و در ایران به صورت مهاجر عبوری نسبتا فراوان و به تعداد اندک زمستان ها در جنوب غربی دیده می شود.فرح نسب افزود: آبچلیک دودی با نام علمی 'Tringa glareola ' دارای20 سانتی متر طول، پاهای زرد مایل به سبز، زیر تنه خالدار، رو تنه با خال های سیاه صلیب مانند و منقاری سیاه است که از بی مهرگان کوچک تغذیه می کند و این پرنده را در ماه های اردیبهشت و خرداد 1395 در تالاب گندمان مشاهده، رکورد و مستندسازی کردم.وی اضافه کرد: سسک ابرو سفید با نام علمی Acrocephalus melanopogon'' در مناطق نیزاری با باتلاق های بوته دار که دارای آبهای کم عمق هستند، به سر برده و لابه لای نیزار یا داخل بوته های کوتاه آشیانه می سازد و در ایران نیز گونه ای نیمه مهاجر و فراوان است.این دانشجوی محیط زیست با یادآوری این که سسک ابرو سفید، 13 سانتی متر طول دارد، ادامه داد: این پرنده، خط ابرویی سفید مشخصی دارد که به پس سر می رسد، چانه و گلو سفید، پهلوهایی زرد- قهوه ای و سینه، زیرتنه و پوش پرهای زیر دم سفید نخودی و رو تنه و دم آن قهوه ای بلوطی است و انتهای دم کاملا گرد و بر رو تنه اش رگه های طولی سیاهی دیده می شود که عمدتا از شکار حشرات و گاهی از حلزون ها تغذیه می کند.وی خاطرنشان کرد: سلیم طلایی با نام علمی 'Pluvialis apricaria' و در سواحل دریاها، خورها، مصب ها، اراضی شخم زده و کشتزارها به سر می برد و در ایران نیز در نواحی ساحلی دریای خزر و خلیج فارس دیده می شود.فرح نسب افزود: سلیم طلایی با طول 28 سانتی متر، کنار آبزی است و پرنده ای نسبتا بزرگ با منقار و پاهای نسبتا کوچک و سیاهی است که با سطح پشتی سفید، زرد-قهوه ای و زیر تنه ای سفید خاکستری دیده می شود، منقار سیاه، پاها خاکستری تیره، سر و رو تنه زرد طلایی با لکه های سیاه فراوانی است که از حشرات، سخت پوستان ریز و بعضا گیاهان ریز آبزی و دانه های گیاهان، تغذیه می کند.این پژوهشگر واحد علوم و تحقیقات که اردیبهشت و خردادماه امسال موفق به مشاهده، شناسایی و مستندسازی آبچلیک شکیل با نام علمی 'Philomachus pugnax' در تالاب گندمان شد، درباره این پرنده توضیح داد: آبچلیک شکیل در مناطق آبی داخل خشکی، سواحل دریاچه ها و گاهی نیز در خورها به سر می برد و در ایران، به صورت مهاجر عبوری و به تعداد فراوان دیده شده و تعداد اندکی نیز در جنوب غربی، زمستان گذرانی می کنند. وی ادامه داد: پرنده نر آبچلیک شکیل، 28 سانتی متر و پرنده ماده 22 سانتی متر طول دارند که جنس نر، تابستان ها با پرهای گردن، گلو و گوش پرها که از ترکیب رنگ های گوناگون سفید، سیاه، بلوطی و رگه های سیاه تشکیل شده است، حالت شنل مانندی پیدا کرده و به آسانی قابل تشخیص است. به گفته فرح نسب، پرنده ماده به صورت کاملا محسوسی از پرنده نر کوچکتر است و منقارش همانند پرنده های جوان زرد مایل به سبز تیره و گاهی به رنگ قهوه ای یا قرمز تیره با طرح فلس مانند پر و بال دیده می شود. با تلاش این دانشجوی جوان، چهار گونه پرنده شناسایی شده جدید به چک لیست های رسمی سرشماری پرندگان اداره کل حفاظت محیط زیست استان چهار محال و بختیاری اضافه شده و در کمیته ثبت پرندگان ایران نیز به ثبت رسیده است.

 

منبع:ایرنا