اخبار
فاز نخست تدوین نقشه راه فناوری جویشگر بومی آغاز شد

فاز نخست تدوین نقشه راه فناوری جویشگر بومی آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، پانل آینده نگاری جویشگر بومی با هدف تهیه نقشه راه و ره نگاشت این فناوری و رتبه بندی عدم قطعیت‌های کلیدی طرح در پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد.

در این نشست ابتدا علیرضا یاری، معاون مرکز تحقیقات مخابرات و مجری طرح جویشگر بومی، ضمن معرفی پروژه «آینده‌نگاری و تهیه ره نگاشت فناوری جویشگر بومی» به تشریح ضرورت و اهمیت دستاوردها و نتایج این پروژه در پیشبرد اهداف طرح جویشگر بومی پرداختند.

فاز اول پروژه «آینده‌نگاری و تهیه ره نگاشت فناوری جویشگر بومی» به تدوین سناریوهای آینده‌های بدیل طرح جویشگر منتهی خواهد شد.

ساختار تشکیلاتی پروژه، کلیاتی پیرامون متدلوژی اجرای پروژه و اهداف برگزاری آن از جمله مباحث مدنظر در این جلسه بود.

در ادامه نماینده گروه پژوهشی پروژه، با هدف آشنایی مدعوین در خصوص معرفی چالش­های طرح شامل مواجهه با محیطی نو شونده و دستخوش عدم قطعیت، افزایش پیچیدگی و عدم قطعیت محیط، تصمیم‌گیری درباره آینده فعالیتی شگرف و فزاینده به ناامیدی و سرگشتگی، کشف هر چه بیشتر و مؤثرتر آینده جویشگر بومی نیازمند استفاده و کاربست ابزارها و روش‌های توانمند و کارا، سخنانی را بیان کرد.

همچنین پیشران‌های موردنظر معرفی شده و بدین ترتیب فضای مناسب جهت بحث و بررسی پیرامون پیشران‌ها طرح جویشگر از طریق ایجاد ذهن انگیزی در خصوص عدم قطعیت‌های کلیدی که در تدوین سناریوها نقش مؤثری را ایفا خواهند کرد، ایجاد شد.