اخبار
یک ایرانی کرسی شورای عالی ژئوپارکهای جهان را به دست آورد

یک ایرانی کرسی شورای عالی ژئوپارکهای جهان را به دست آورد

به گزارش خبرنگار مهر،  ایرینا بوکووا دبیر کل سازمان یونسکو روز ۲۸ تیر ماه در نامه ای، به مشاور ارشد ژئوپارک قشم در ایران یکی از کرسی های شورای عالی ژئوپارک های جهانی را تقدیم کرد. در این نامه آمده که علیرضا امری کاظمی برای مدت دو سال از سال ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۸ برای در اختیار داشتن این جایگاه انتخاب شده است. علیرضا امری کاظمی بیش از ۱۵ سال است در سطح ملی و بین‌المللی به پژوهش، انتشار کتاب و مقاله در زمینه ژئوتوریسم و ژئوپارک‌ها مشغول بوده و مسؤول تهیه و تدوین پرونده موفق ثبت دوباره ژئوپارک قشم نیز است. با توجه به اینکه ایران تنها نماینده از منطقه غرب آسیا، خاورمیانه و شمال آفریقا در شورای عالی ژئوپارک‌های جهانی یونسکو است، به نظر می‌رسد از این پس مسائل ژئوپارک‌های این مناطق نیز به نوعی تحت پوشش ایران قرار گیرد. شورای عالی ژئوپارک‌های جهانی یونسکو متشکل از ۱۲ عضو از سراسر جهان است که بر اجرای درست برنامه بین‌المللی علوم زمین و ژئوپارک‌ها (در بخش ژئوپارک ها) نظارت داشته و مسؤولیت تایید و تصویب مناطق پیشنهادی برای ژئوپارک‌ها را به عهده دارد. این انتخاب در شرایطی صورت گرفته که پرونده ژئوپارک قشم در نوبت رأی‌گیری برای بازگشت دوباره به فهرست جهانی ژئوپارک‌ها است و علاوه‌بر این، ایران در تلاش است پرونده‌های دیگری را برای ژئوپارک‌های ارس و لرستان برای ثبت جهانی آماده کند. نامه سازمان جهانی یونسکو به کمیسیون ملی یونسکو در ایران نیز رونوشت شده است.