اخبار
نسل جدید قطارهای تندرو از سال ۲۰۲۱ میلادی در آمریکا شروع به کار خواهند کرد

نسل جدید قطارهای تندرو از سال ۲۰۲۱ میلادی در آمریکا شروع به کار خواهند کرد

نسل جدید قطارهای تندرو AMTRAK از سال ۲۰۲۱ میلادی در آمریکا شروع به کار خواهند کرد. از ویژگی این قطارها کاهش ۲۰ درصدی انرژی و نیز وزن آنها ۳۰ درصد سبک تر خواهد بود.

 قطارهای AMTRAK مجهز به فناوری هستند تا به هنگام پیچیدن با سرعت بالا از واژگون شدن آنها جلوگیری کند.

حداکثر سرعت آنها ۲۲۰ مایل بر ساعت است که زمان سفر را به طرز قابل توجهی کاهش می دهد.

در این قطارهای جدید، واگن های اضافی در دل یک واگن دیگر قرار دارد که در صورت نیاز می توان آن واگن را به قطار اضافه کرد تا ظرفیت حمل مسافر را افزایش داد.

منبع: مهر نیوز