اخبار
سرطان علت اصلی مرگ و میر آمریکایی ها

سرطان علت اصلی مرگ و میر آمریکایی ها

طبق گزارش جدید مرکز ملی آمار سلامت (NCHS) در آمریکا، بیماری قلبی تا سال ۲۰۱۴ علت اصلی مرگ بوده است.

به گفته محققان، فاصله بین بیماری قلبی و سرطان، به عنوان دومین علت اصلی مرگ، از سال ۱۹۶۸ در حال نزدیک شدن بود.

طبق این مطالعه، سرطان در سال ۲۰۱۴ در ۲۲ ایالت از بیماری قلبی به عنوان اولین علت مرگ پیشی گرفت. ایالات آلاسکا و مینه سوتا در سال ۲۰۰۰ تنها ایالاتی بودند که سرطان بیش از بیماری قلبی موجب مرگ مردم می شد.

طبق این گزارش، در حال حاضر سرطان علت اصلی مرگ در بین گروه های اقلیت از جمله هیسپانیک ها، اسیایی ها و مردم جزایر پاسفیک است.

طبق گزارشات، مرگ ناشی از بیماری قلبی در سال در آمریکا از ۷۷۱ هزار نفر در سال ۱۹۸۵ به حدود ۵۹۷ هزار نفر در سال ۲۰۱۱ کاهش یافت. همچنین مرگ ناشی از سرطان از حدود ۲۱۱ هزار نفر در سال ۱۹۵۰ به حدود ۵۷۷ هزار نفر در سال ۲۰۱۱ رسیده و تقریبا سه برابر شد.
منبع: مهر نیوز سلامت