اخبار
بازرسان انجمن روزنامه نگاران مسلمان انتخاب شدند

بازرسان انجمن روزنامه نگاران مسلمان انتخاب شدند

به گزارش خبرنگار مهر، دومین مجمع سالانه انجمن روزنامه نگاران مسلمان با محوریت انتخاب بازرسان این انجمن صبح امروز دوشنبه اول شهریور در محل این انجمن برگزار شد.

مهدی شکیبایی سخنگوی انجمن روزنامه نگاران مسلمان در این نشست گفت: این برنامه دومین مجمع سالیانه انجمن روزنامه نگاران مسلمان است که امروز با دو دستور کار برگزار می شود. دستور اول کار این جلسه، ارائه گزارش عملکرد سالانه انجمن و دستور کار دوم هم، انتخاب بازرسین انجمن است.

وی افزود: طبق اساسنامه انجمن، در هر دوره ای که هیئت مدیره انتخاب می شوند، بازرسین سالیانه هم انتخاب می شوند.

در این نشست، طی انتخاباتی که با حضور نماینده وزارت کشور برگزار شد، رسول بابازاده و فریدون احمدی به عنوان بازرسان یک سال پیش روی این انجمن انتخاب شدند.