الفبا
ماه خصوصی-شعر تصویری

ماه خصوصی-شعر تصویری

ماه به تصویر درآمده leonid tishkov بر فراز دنیا سفر کرده، روسیه، نیوزلند، قطب شمال، ژاپن، چین، فرانسه، ایتالیا، آمریکا و ..

ماه خصوصی "Private Moon" یک شعر بصری است که داستان مردی را روایت میکند که با ماه ملاقات کرده و تمام عمرش را با گذرانده. او با این واقعیت روبرو شد که ماه از آسمان فرود آمده و بر بام خانه ی افتاده و از خورشید پنهان میشود. در فضای تاریک کنج نشینی میکند. اما قطارهای در حال حرکت ماه را وحشت زده میکند.پس به خانه ی مرد پناه میبرد.

ماه در پناه مرد، در دنیایی پایین تر لباس به تن میکند، سوار قایق میشود، در بالای ساختمان بانک به همراه مرد شب نشینی میکند.

در این روایت ماه نکته درخشانی است که مردم را از کشورهای مختلف پیوند میدهد. و هر کس در مدار او قرار میگیرد هرگز فراموشش نمیکند.ماه نماینده شعر و افسانه ای از دنیای تجاری ما است.

 

"ماه خصوصی" در قطب

 

ماه در حصیر فروشی

ماه را خواهم دزدید

 

ماه در تایوان

جرثقیلی برای ماه


ماه در برکه- تایوان

"برکه غرق در صلح است

من هم همینطور

ماهی به قلاب گرفتم

ولی ماه را شکار کردم

ولی ماه گریخت"


 

ماه در اسکله - تایوان

"کیف و کلاه و چتر همگی فروختن ایست

همگی از الیاف، تقریبا مجانی

چیزی بخر، خارجی بیگانه

به غیر از ماه که هرگز ازآن تو نخواهد شد

فقط کمی از مهتاب اش ازآن تو خواهد بود."
در قایق - تایوان


ماه و مرد در زیر پل شکسته


ماه در انبار آرزوها


 

ماه خصوصی , 2002-2005

leonid tishkov & boris bendikov


ماه مسکو, 2002-2005ماه و قایق


ماه پنهان


پناه ماه


هم قدمی با ماه


سقوط ماه


leonid tishkov


نام
متن
متن امنیتی
captcha
ارسال نظر
برچسب هامطالب دیگر