الفبا
اگر تو نباشی

اگر تو نباشی

هرشب خواب می بینم

 

                 سقوط می کنم از یک آسمانخراش

و تو از لبه آن

                 خم می شوی و

                                   دستم را می گیری

سقوط می کنم هرشب

                          از بام شب

و اگر تو نباشی               

                 که دستم را بگیری

بدون شک

           صبحگاه

                    جنازه ام را

                                در اعماق دره ها پیدا می کنند...

 

نام
متن
متن امنیتی
captcha
ارسال نظر
برچسب هامطالب دیگر