الفبا
گریز ...

گریز ...

این شهر

شهر قصه های مادربزرگ نیست

                              که زیبا و آرام باشد

آسمانش را

           هرگز آبی ندیده ام.

من از اینجا خواهم رفت

و فرقی هم نمیکند

                  که فانوسی داشته باشم یا نه

کسی که می گریزد

                        از گم شدن نمی ترسد !

 

نام
متن
متن امنیتی
captcha
ارسال نظر
برچسب هامطالب دیگر