الفبا
تلفنی در جمجمه‌ام زنگ می‌زند

تلفنی در جمجمه‌ام زنگ می‌زند

سال‌هاست

           تلفنی در جمجمه‌ام زنگ می‌زند

و من

      نمی‌توانم گوشی را بردارم

سال‌هاست شب و روز ندارم

اما بدبخت‌تر از من هم هست

او

همان کسی‌ست که به من زنگ می‌زند ! 

 

 

نام
متن
متن امنیتی
captcha
ارسال نظر
برچسب هامطالب دیگر