الفبا
همیشه دیر می آید

همیشه دیر می آید

باید خودم

            باد را متقاعد کنم

                              که نوزد

باید خودم

          حرمت کلبه ام را

                              به دریا گوشزد کنم

زمین جای خطرناکی است

و کسی که

            باید بیاید

همیشه دیر می آید.

 

نام
متن
متن امنیتی
captcha
ارسال نظر
برچسب هامطالب دیگر