الفبا
تو در من به خواب رفته ای

تو در من به خواب رفته ای

دیگر با صدای بلند نمی خندم

با صدای بلند حرف نمی زنم

دیگر گوش نمی دهم

به صدای باد

               دریا

                     پرنده

                             پاواروتی

پاورچین پاورچین می آیم و

                                 می روم

بی سر و صدا زندگی می کنم

تو در من به خواب رفته ای

 

نام
متن
متن امنیتی
captcha
ارسال نظر
برچسب هامطالب دیگر